“Podnikať bez reklamy, je ako mrkať na dievča v tme.
Vy viete čo robíte, ale nikto iný nie." /Steuart Henderson Britt /

Marketing je úspešný vtedy, ak je správne zacielený.

Pri tvorbe marketingovej stratégie je podstatné, aby sme správne definovali cieľovú skupinu. Vďaka dokonale zadefinovanej cieľovej skupine dokážeme eliminovať zbytočne vynaložené finančné prostriedky na tie marketingové nástroje, ktoré na danú skupinu nezaberajú. 

Cieľovou skupinou môžu byť aj vlastní zamestnanci. V každom prípade treba vyberať také marketingové nástroje, ktoré prinesú značke, firme a spoločnosti želaný efekt. Vieme, o čom hovoríme.